A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Авдіївське професійно-технічне училище

Українське ділове мовлення

Дата: 22.04.2020 08:28
Кількість переглядів: 39

21.04.2020р.       Урок № 44  . Гр.№11.      Українське ділове мовлення

 

 

Контрольна робота  ( варіанти на вибір)

І варіант

 

1. Дати визначення мовної норми. Проаналізувати основні норми сучасної української мови.

 

2. Написати зразок заяви. Дати визначення трудової книжки.

 

3. Записати слова відповідно до норм сучасного українського правопису:

З... єднання, машино... будівний, (Л,л)ук... ян, ані... скільки, не... славити, пр... з... нтація, с... лян... ський, щастя... доля, (В,в)... єтнам, (О,о)рден (М,м)ати... (Г,г)ероїня, аби... хто, не... варто, дит... ясла, раз... у... раз, мавп... ячий, навчально... виховний, (С,с)ант... (Я,я)го, де... що, не... можна, пр... зидія, (Р,р)ада (Б,б)езпеки, пів... книги, л... отчик, не... до... люблювати, львів... янин, (Г,г)ола (П,п)ристань, військово... зобов... язаний, бур... як, (Д,д)ень (П,п)еремоги, францу... кий, абор... ген, всього... на... всього, (В,в)еликий (В,в)із.

 

4. Відредагувати текст, пояснити виправлення:

Світове господарство становить сукупність національних господарств і їх взаємних економічних стосунків. Світове господарство являється матеріальною основою світового співтовариства з формуванням в сучасних умовах свого системного утворення. У ньому сполучаються в одне

ціле торгово-економічні    риси та науково-технічні зв’язки.

 

 

ІІ  варіант

 

1. Розкрити поняття документа. Виділити критерії класифікації документів.

 

2.Написати зразок автобіографії. Дати визначення розпорядження.

 

3.Записати слова відповідно до норм сучасного українського правопису:

Об... єднати, бр... язкіт, (Г,г)олубий (Н,н)іл, аби... як, не... до... казувати, радіо... фізичний, (П,п)арк (К,к)ультури ім. М.Рильського , не... покоїтися, що... неділі, (А,а)тлантик... (С,с)іті, абр... віатура, ані... куди, будь... що... будь, (П,п)ланета (Ю,ю)пітер, Кир... ян, повір... те, не... треба, напів... автомат, пр... т... ндент, (Б,б)лаговіщення, (М,м)едаль (З,з)а (В,в)ідвагу, не... цілком, день... за... днем, дев... ят... сот, кінець... кінцем,(С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики, пан... європейський, (С,с)вятий (Д,д)ух, любо... дорого, який... небудь, (Ш,ш)евченківський (Р,р)айон м.Києва, що... хвилини, (П,п)резидент України.

 

4. Відредагувати текст, пояснити виправлення:

Науково-технічний прогрес є поступальним розвитком науки і техніки та технології виробництва. Наука у результаті цього перетворюється у безпосередню продуктивну силу, яка постійно революціонізує розвиток

техніки. Характерною рисою сучасного науково-технічного прогресу є те, що він торкнувся усіх сторін життєдіяльності суспільства.

 

 

ІІІ  варіант

 

1. Правила складання та оформлення документів. Реквізити документів.

 

2. Написати зразок характеристики. Дати визначення інструкції.

 

3. Записати слова відповідно до норм сучасного українського правопису:

(З,з)апорізька (С,с)іч, об... їжджати, п... єса, шіст... десят, чар... зілля, (Г,г)ор... кий, стріл... ці, (Ф,ф)ранкфурт... (Н,н)а... (М,м)айні, не... до... дивитися, ю(н,нн)ат, черв... як, не... інакше, р... ясний, часто... густо, (Д,д)алекий (С,с)хід, (А,а)втомобіль (Т,т)аврія, аби... куди, х... мера, цього... річний, (С,с)ейм (П,п)ольської (Р,р)еспубліки, пів... юшки, член... кореспондент, (В,в)еликий (П,п)іст, не... навидіти, ані... що, що... миті, шел... ст, (К,к)иївськй (Б,б)удинок (М,м)од, не... раз, як... небудь, (Л,л)охвицький (П,п)овіт, (С,с)анаторій Україна, військово... полонений.

 

4. Відредагувати текст, пояснити виправлення:

Прибуток як результат роботи підприємства, показник ефективності його господарської діяльності являє створену і реалізовану додаткову вартість. У ньому знаходять відображення запроваджений на підприємстві режим економії і заходи стосовно збільшення обсягу виробництва та підвищення якості продукції. Прибуток утворює основне джерело розширеного відтворення.

 

 

 

 

   

21.04.2020р.       Урок № 45  . Гр.№11.      Українське ділове мовлення

 

 

 

Тестові завдання

 

1. Українська мова –

а) романська за походженням;

б) слов’янська за походженням;

в) балтійська за походженням;

г) кельтська за походженням.

 

2. Функціональні стилі української мови

а) публіцистичний, художній, технічний;

б) розмовний, конфесійний, виробничий;

в) науковий, художній, офіційно-діловий;

г) епістолярний, публіцистичний, діловий.

 

3. Різновиди офіційно-ділового стилю –

а) діловий, громадський;

б) дипломатичний, офіційний;

в) юридичний, державно-правовий;

г) адміністративно-канцелярський, законодавчий.

 

4. Документи –

а) упорядкованівзаведеному порядку ділові папери;

б) написані відповідно до чинного законодавства папери;

в) укладені з достовірною та об’єктивною інформацією папери;

г) оформленіділові папери з певною інформацією таюридичною силою.

 

5. Спеціалізовані професійні документи –

а) документи з організації економічної діяльності;

б) документи довідково-інформаційного змісту;

в) документи обліково-фінансового характеру;

г) документи щодо особового складу.

 

6. Автобіографія

а) виражає волевиявлення людини щодо розпорядження чимсь;

б) містить опис найвагоміших моментів з життя певної людини;

в) характеризує трудові, моральні, інтелектуальні якості особи;

г) оцінює дії, вчинки, поведінку особи за трудовий період.

 

7. Заява

а) містить звіт працівників про виконані доручення, справи;

б) виражає думки людини щодо покращення діяльності установ;

в) містить прохання або пропозицію щодо здійснення прав людини;

г) відображає незадоволення людини діями, справами установи.

8. Характеристика

а) виражає прохання або пропозицію щодо захисту інтересів людини;

б) містить звіт особи чи установи про виконану роботу;

в) характеризує найвагоміші моменти з життя і діяльності особи;

г) містить опис трудових і моральних якостей людини.

 

9. Доповідна записка

а) повідомляє про виконання окремих завдань, службових доручень;

б) підтверджує біографічні, юридичні факти з життя певних осіб;

в) інформує про хід певної роботи чи її підсумки за окремий період;

г) відображає інтелектуальні, моральні і трудові якості людей.

 

10. Оголошення

а) аналізує факти, події, ситуації з життя осіб чи установ;

б) передає інформацію для певного кола зацікавлених осіб;

в) характеризує зміст книги, збірника, статті, рукопису;

г) запрошує людей взяти участь у якомусь заході.

 

11. Доручення

а) повідомляє про передачу особою своїх повноважень іншій особі;

б) підтверджує факти, події, ситуації з життя осіб або установ;

в) інформує про завершення дій, виконуваних особою, установою;

г)засвідчує одержання матеріальних цінностей, грошових засобів.

 

12. Розписка

а) засвідчує зведення статистичних даних та інших відомостей;

б) підтверджує виконанн

я певних дій особою чи групою осіб;

в) повідомляє про передачу особою своїх повноважень іншій особі;

г) інформує про факти, події, ситуації з життя осіб або установ.

 

13. Накладна

а) містить відмову оплачувати грошові, розрахункові документи;

б) інформує про якісь факти, події, ситуації з життя установ;

в) засвідчує право на одержання, відправлення або видачу чогось;

г) підтверджує наявність матеріальних цінностей і грошових засобів.

 

14. Декларація

а) відображає проголошення урядом, партією певних принципів, положень;

б) містить правила, які регулють діяльність працівників та установ;

в) засвідчує факти, події, ситуації з життя працівників та установ;

г) містить розпорядження найвищого органу, глави держави.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень