A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Авдіївське професійно-технічне училище

Українська мова

Дата: 27.04.2020 12:09
Кількість переглядів: 117

27.04.2020р.   Урок № 44      для гр. №1

 

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. О. П. Глазова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/ukrainska-mova-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-hhlazova-op.pdf

Тема:  Складні випадки синтаксичного узгодження ( до міста Авдіївка; у місті Авдіївці)

 

1. Вивчити матеріал 13 параграфа ( стор. 58 – 62) !!!

2. Виконати вправи:

94 (усно),

95 (письмово),

97 (усно),

99 (письмово)

3. Завдання

 

- Замість крапок поставте потрібні закінчення, узгоджуючи присудок із підметом. Поясніть свій вибір.

Ніхто із очевидців дорожньо-транспортної пригоди не зверну(...) увагу на жінку похилого віку. 2. Три співробітник(...) відділу подали заяву про звільнення. 3. П'ятдесят один експонат українського живопису надійш(...) в розпорядження обласної художньої галереї. 4. Частина придбаних товарів бул(...) продан(...) за пільговими цінами дитячим установам. 5. Усі, хто відвіда(...) музейну експозицію, прийш(...) до єдиної думки.

 

- Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.

В останній час – останнім часом; на цих днях – цими днями; іншим часом – в інший час; по вівторках – щовівторка; у той день – того дня; у це літо – цього літа; на цей раз –цього разу; у таких обставинах – за таких обставин.

- Ознайомтеся із запропонованими текстами. Визначте стиль мовлення. Заповніть таблицю формулами привітання, прощання, вибачення, подяки.

Ми часто говоримо один одному: бажаю тобі всього доброго, бажаю тобі добра і щастя. Це не тільки вияв ввічливості. У цих словах ми виявляємо свою людську сутність. Ми говоримо один одному: здрастуйте, доброго здоров'я. Цим ми висловлюємо своє ставлення до найбільшої цінності – людини. Не сказати людині здрастуйте – значить виявити своє моральне невігластво. Слово „здрастуйте" має чудодійну властивість. Воно пробуджує почуття взаємного довір'я, зближує людей, відкриває їм душі. Звертаючись один до одного з проханням, ми говоримо: будь ласка. У цих простих і чудових словах – наша повага до гідності людини, шанування в ній самостійності, незалежності, доброї волі 

                                                                                                                           (За В.Сухомлинським).

Зразок таблиці:

Формула

Уживання формули

Прощавайте!

До побачення!

При прощанні на довгий час.

У будь-якій ситуації.

 

27.04.2020р.   Урок № 45 для гр. №1

 

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. О. П. Глазова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.

 

Тема: Складні випадки і варіанти синтаксичного керування (відгук про роботу, радіти з перемоги і радіти перемозі; потреба в підручниках; не вживати заходів; не викликає довіри; враження від фільму; командувач військ; багатий на копалини і багатий копалинами; близько десятої години; переміг завдяки вам; посіяла біля хати, за нашими розрахунками)

 

Мета: ознайомити учнів із складними випадками керування, учити правильно вживати потрібну форму залежного слова, утворювати  словосполучення за допомогою керування, познайомити із синонімікою словосполучень і слів; розвивати мислення, удосконалювати культуру мовлення учнів; виховувати прагнення досконало знати рідну мову.

 Термінологічний диктант

  1. Сукупність правил творення словосполучень  і речень – …
  2. Сукупність правил вживання розділових знаків у реченні й тексті – …
  3. Смислове й граматичне поєднання повнозначних слів – …
  4. Словосполучення, утворене в процесі мовлення, кожне слово якого зберігає своє лексичне значення – …
  5. Вид зв’язку, при якому залежне слово граматично уподібнюється до головного  – …
  6. Вид зв’язку, при якому залежне слово завжди стоїть у певному непрямому відмінку, незалежно від форми дієслова – …
  7. Вид зв’язку , при якому  залежне слово приєднується до головного лише за змістом –…
  8. Завжди залежне слово є незмінним  у – …

Оголошення теми, мети уроку, очікуваних результатів. Учні визначають, що вони повинні вміти, а що – знати.

Завдання

– Замініть підрядними словосполученнями з прийменниковим керуванням такі вислови: книга, призначена для читання і виконання завдань; прочитаю, коли повернуся додому; светр, який одягають.

– Чи всі  словосполучення ви утворили відразу?

2. При побудові словосполучення, особливо підрядним зв’язком керування, найвиразніше проявляються особливості мови. Українською мовою слід казати: навчати рідною мовою, пам’ятник Шевченкові, запобігати помилкам,дякую вам.

 

 «Складні випадки керування», запам’ятайте будову таких  словосполучень.

 

Дякую вам (а не «вас»).

Навчання українською мовою

(а не «на українській мові»).

Згідно із законом (а не «згідно закону»).

Додержувати чистоти, тиші (а не «чистоту, тишу»).

Мені болить (а не «мене»).

Заходи щодо (а не «по»).

Дотримати слова (а не

«слово»).

Оволодіння знаннями (а не

«знання»).

Докоряти учневі (а не «учня»).

Пробачте мені (а не «мене»).

Давати перевагу кому, над ким

(а не «кому, перед ким»).

 

Відправити поштою (а не «по  пошті»).

Сталося через необережність (а не «із-за необережності»).

Пропуски через хворобу (а не

«по хворобі»).

Радіти з успіхів (а не «успіхам»).

Два рази на місяць (а не «в місяць»).

Комісія для складання (а не «по складанню»).

Завдати шкоди (а не «шкоду»).

Називати на ім’я (а не «по

імені»).

Звернутися на адресу (а не «по адресі»).

Відповідно до наказу (а не

 «відповідно наказу»).

*Уважно прочитайте словосполучення, визначте, у яких із них ви чи ваші товариші допускали помилки.

*Розіграйте діалог, використовуючи словосполучення із запису таблиці чи робочої сторінки (робота в парах).

 

3. Нову інформацію про складні випадки керування ви можете отримати із таких джерел:

*Культура української мови: Довідник. С.Я. Єрмоленко, Н. Я. Дзюбишина та ін.; за ред. В.М. Русанівського. – К.: Либідь,1990, – с. 102 – 136.

*Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1998 . – с. 37, 59, 81, 101, 141.

 

З погляду норм сучасної літературної мови правильними є словосполучення, побудовані за законами цієї мови. Слід врахувати засоби й типи синтаксичного зв’язку, за якими будується словосполучення, семантику й граматичні характеристики компонентів.

Визначте, чи правильно вжиті словосполучення?

Тяжчий олова, дорожчий золота, сильніший страха – (ні)

 Учні пояснюють, коментують відповідний параграф підручника, «Робочої сторінки».

Хворий малярією, скупий словами, швидкий язиком, багатий копалинами – ( ні)

Учні пояснюють, коментують відповідний параграф підручника, «Робочої сторінки».

Два дня, три тижня, чотири дуба, півтора дні – ( ні)

Учні пояснюють, коментують відповідний параграф підручника, «Робочої сторінки».

Звязати по рукам, орієнтуватися по зіркам, ходити по горам  – ( ні)

Учні пояснюють, коментують відповідний параграф підручника, «Робочої сторінки».

 

Ззакріплення вивченого матеріалу.

– Утворіть словосполучення, залежні слова поставте в потрібному відмінку і, якщо потрібно, додайте до них прийменники. Складіть із трьома  словосполученнями речення.

Звернутися (адреса), тішитися (успіх), сміятися (себе), докоряти (брат), завдати (шкода), не дотримати (слово), тяжчий (сталь),засоби (грип), пробачте (я),  надіятися (друг), дошкуляти (він), зрадити (товариш), захворів (грип), згідно (наказ), пишатися (перемога).

– Вибрати потрібне, обґрунтувати думку.

Турбуватися – за товариша, про товариша.

Відповідно – до закону, закону.

Пропуски – по хворобі, через хворобу.

Сміятися – з себе, над собою.

Три – апельсина, апельсини.

Розійтися – по квартирам, по квартирах.

Культура мовлення. Робота з довідником.

Зразок . Думки про зустріч – враження від зустрічі.

Коментар: іменники «думки», « враження» близькі за значенням. Кожне  зі слів має відмінності в керованій формі:

Думка + іменник  у  знахідному відмінку з про (про тебе).

Враження +  іменник у родовому відмінку з від (від зустрічі).

Самостійно робота учнів, обговорення.

Рекомендація домашнього завдання.

  Визначити, вивчити основні моменти нової теми, скласти лігвістичне повідомлення в науковому стилі мовлення, пояснити вирази «вітер три метри на секунду – вітер три метри за секунду).

 

Робоча сторінка « Складні випадки керування»

 

І. «Запам’ятай! Так потрібно говорити !»

 

Дякую вам (а не «вас»).

Навчання українською мовою (а не «на українській мові»).

Згідно із законом (а не «згідно закону»).

Додержувати чистоти, тиші (а не «чистоту, тишу»).

Мені болить (а не «мене»).

Заходи щодо (а не «по»).

Дотримати слова (а не «слово»).

Оволодіння знаннями (а не «знання»).

Докоряти учневі (а не «учня»).

Пробачте мені (а не «мене»).

Давати перевагу кому, над ким (а не «кому, перед ким»).

Співчуваємо вам (а не «за кимось»).

Доглядати хворого  (а не «за хворим»).

Насміхатися з когось (а не «над кимось»).

Учити ремесла (а не «ремеслу»).

Зрадити товариша (а не «товаришеві»).

Зазнати невдачі (а не «невдачу»).

Відправити поштою (а не «по  пошті»).

Сталося через необережність (а не «із-за необережності »).

Пропуски через хворобу (а не «по хворобі»).

Радіти з успіхів (а не «успіхам»).

Два рази на місяць (а не «в місяць»).

Комісія для складання (а не «по складанню»).

Завдати шкоди (а не «шкоду»).

Називати на ім’я (а не «по імені»).

Звернутися на адресу (а не «по адресі»).

Відповідно до наказу (а не «відповідно наказу»).

Брати до уваги (а не «під увагу»).

Братися до роботи (а не «за роботу»).

Іти по хліб (а не «за хлібом»).

Послати по лікаря (а не «за лікарем»).

Запобігати помилкам (а не «помилок»).

Перекласти українською (а не «на українську»).

Опанувати науку (а не «наукою»).

Ігнорувати попередження (а не

«попередженням»).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень