A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Авдіївське професійно-технічне училище

Оголошення конкурсу на зайняття посади директора Авдіївського професійно – технічного училища

Дата: 06.12.2019 13:11
Кількість переглядів: 111

У К Р А Ї Н А

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н А К А З

 

_____ ____________20 ___ р.     м. Краматорськ                       № ___________

 

Про оголошення конкурсу

на зайняття посади директора

Авдіївського професійно –

технічного училища

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини першої статті 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту», Кодексу законів про працю України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки», розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.01.2018 № 99/5-18 «Про тимчасове виконання повноважень з управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України», Положення про департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово – цивільної адміністрації від 06.12.2018 № 1472/5-18, керуючись Порядком проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійної – технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2019 за № 922/39893

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади директора Авдіївського професійно – технічного училища (далі – Конкурс).

 

2. Утворити конкурсну комісію для проведення Конкурсу у складі, що додається.

 

3. Затвердити умови проведення Конкурсу (додаються).

 

4. Відділу управління персоналом (Калитинська):

1) забезпечити оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу на веб – сайті Донецької обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки облдержадміністрації та веб – сайті закладу освіти (у разі його наявності) відповідно до встановлених вимог;

2) провести Конкурс та оприлюднити його результати у строки, передбаченні чинним законодавством.

 

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на відділ управління персоналом, контроль - залишаю за собою.

 

 

Директор департаменту                                                      Т.В. Сідашева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до наказу департаменту

освіти і науки Донецької

обласної державної адміністрації

____________№_____

 

СКЛАД

комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Авдіївського професійно – технічного училища

 

Глазков

Денис Геннадійович

-

начальник відділу професійної освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації (далі - департамент), голова Комісії

Таболін

Олександр Сергійович

-

головний спеціаліст – юрисконсульт адміністративно – правового відділу департаменту, заступник голови Комісії

Калитинська

Тетяна Іванівна

-

начальник відділу управління персоналом департаменту, секретар Комісії

Члени комісії:

Гончаров

Едуард Вячеславович

-

директор Навчально – методичного центру професійно – технічної освіти у Донецькій області, за згодою

Кармазін

Борис Борисович

-

директор з персоналу та соціальних питань ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», за згодою

Кциненко

Юрій Сергійович

-

заступник директора з виробництва (з транспорту) ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод», за згодою

Пігута

Анатолій Михайлович

-

майстер виробничого навчання Авдіївського професійно – технічного училища (далі - заклад), за згодою

Руденко

Лідія Федорівна

-

викладач загальноосвітніх дисциплін закладу, за згодою

Ткаченко

Лариса Федорівна

-

викладач спеціальних дисциплін та голова профспілкового комітету закладу, за згодою

Яковлєва

Лілія Вікторівна

-

голова обласної асоціації працівників професійно – технічної освіти, за згодою

 

Склад Комісії підготовлено відділом управління персоналом департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації.

 

Начальник відділу

управління персоналом                                                                Т.І. Калитинська

 

 

 

                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора департаменту освіти

і науки Донецької обласної державної

адміністрації

від __________ № _________

                       

УМОВИ 
проведення конкурсу

на зайняття посади директора Авдіївського професійно – технічного училища

 

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Авдіївське професійно – технічне училище

86060  Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Поштова, 23

Найменування посади

Директор

 

Посадові обов’язки

здійснює керівництво діяльністю закладу освіти у відповідності до норм чинного законодавства України;

представляє заклад в усіх центральних та місцевих органах виконавчої, законодавчої, судової влади, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, в тому числі за межами України відповідно до наданих йому повноважень;

- забезпечує дотримання норм законодавства України в закладі;

- у межах своїх повноважень раціонально використовує бюджетні кошти, а також кошти, що надходять з інших джерел фінансування;

- контролює якість роботи педагогічних працівників, організацію навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

- забезпечує ефективне управління майном закладу та його раціональне використання;

- забезпечує додержання умов колективного договору та Статуту закладу;

- забезпечує виконання державного та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;

- забезпечує додержання прав і законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечує облік, збереження та поповнення навчально - матеріальної бази;

координує роботу своїх заступників, діяльність батьківських комітетів, надає допомогу органам учнівського самоврядування;

- організовує діяльність колективу щодо забезпечення якості професійної підготовки, виконання навчальних планів і навчальних програм, виконання планів виробничої і господарської діяльності, вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності методичних комісій;

відповідає за своєчасний розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій здобувачів освіти та працівників закладу;

- дотримання фінансової і трудової дисципліни;

- затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників закладу, приймає на посади та звільняє з них працівників, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов'язки;

забезпечує моніторинг ринку праці та своєчасне вдосконалення структури професій через механізм ліцензування освітніх послуг;

-видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників та застосовує до них передбачені чинним законодавством України дисциплінарні стягнення;

контролює забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання й праці в закладі освіти;

відповідає за дотримання вимог та правил з охорони праці, пожежної безпеки згідно з нормами чинного законодавства України;

щорічно звітує про результати роботи перед загальними зборамиколективу закладу;

на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

здійснює інші повноваження передбачені статутом закладу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад — 5451, 60 грн;

- надбавка за вислугу років;

- надбавка за інтенсивність праці

(можлива в разі економії фонду заробітної плати);

- премія (у разі встановлення),

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами)

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України

«Про професійну (професійно - технічну) освіту»

1.

Освіта

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста)

2.

Досвід роботи

Стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно – технічної) освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років

3.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень