A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Авдіївське професійно-технічне училище

Українська мова

Дата: 13.04.2020 14:00
Кількість переглядів: 126

13.04.2020р.   Урок №42   для гр. №1

 

 

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. О. П. Глазова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-11-klas-2019/01-ukrainska-mova-11-klas/ukrainska-mova-riven-standartu-pidruchnyk-dlia-11-klasu-zzso-hhlazova-op.pdf

 

 

Контрольна робота .  Морфологічна норма

 

  1. Неправильно утворено форму ступеня порівняння прикметника в рядку

А. якнайзручніший,  Б. більш сучасний,  В. найелегантніший, Г. найбільш міцний,

Д. більш добріший.

2. Наказовий спосіб дієслова вжито в значенні іншого способу в рядку:

А. Мама каже. Що скільки не дай книжок, а їм усе мало.

Б. Ви, тату, їдьте, а я швидко наздожену вас пішки.

В. Берімо приклад із дерев, ростімо у височінь життя.

Г. Хай не зітруться підкови, хай не підіб’ються ваші коні.

Д. Схаменіться! Будьте люде, бо лихо вам буде.

3. Помилку у творенні ступеня порівняння  прикметника допущено в реченні:

А. Нарешті настали найзаповітніші  для кожного випускника  дні,  сповнені найприємніших вражень.

Б. До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди , найніжніші з-поміж усіх, які були, а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми.

В. Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки як найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.

Г. Що більш відповідальна людина, то більш складніше її життя, адже вона  хоче все зробити бездоганно й для цього докладає неабияких зусиль.

Д. Найважливіші відкриття людства, як не дивно,  є найменш очікуваними: хто б міг собі уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну.

4. У формі наказового способу наведено всі дієслова, КРІМ

А. Пиши, Б. Чеши, В. Неси, Г. Даси, Д. Проси.

5. Граматично правильне речення утвориться, якщо до фрагмента  «Переглянувши фільм…» додати:

А. проводиться обов’язковий  аналіз гри акторів.

Б. хлопці поділилися своїми враженнями з нами.

В. він надзвичайно сподобався всім  моїм друзям.

Г. з радістю знову перечитується  художній твір.

Д. головний герой був прекрасним актором.

6. Неправильно утворено відмінкову форму числівника в реченні:

А. Українці дуже талановиті: до дев’яносто  відсотків з них музикальні, здатні до музикування.

Б. Понад двісті років тому на території Лівобережної України зявилося це мальовниче село.

В. Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят один кілометр за годину.

Г. Молоко містить близько ста різних речовин , має високі споживні властивості, зумовлені його хімічним складом .

Д. Деревоподібні кактуси виростають розгалуженими або зімкнутими і в діаметрі сягають двадцяти пяти  сантиметрів.

7.Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента «Оглядаючи експозицію музею …» додати

А. екскурсоводом було наведено невідомі факти про неї.

Б. усі експонати вразили нас своїм різноманіттям.

В. уважно слухайте гіда, робіть короткі записи.

Г. наші знання з історії були дуже доречними.

Д. це чудова можливість поринути в минуле.

8. Замінити прикметник цілий займенником увесь (у потрібній формі) НЕ МОЖНА в реченні:

А. На толоку традиційно збиралася ціла вулиця.

Б. Цілий вік вона тужила за своїм утраченим коханням.

В. Не вистачить цілого життя, щоб дяку тобі скласти, мамо!

Г. Казан хоч і був цілий, але вже добре пощербився.

Д. Квитки на спектакль були куплені для цілої школи.

9. Зясуйте , якою частиною мови є виділені слова в реченні  ( цифра позначає наступне слово)

      Щодня ми реалізуємо себе, (1) виявляючи своє ставлення (2) до навколишнього світу ,    і найповніше , (3) найглибше (4) цей процес відбувається  в мовленні під час  повсякденного спілкування.

      А. Дієприкметник (форма дієслова),         Б. Прикметник,           В. Займенник, 

      Г. Прийменник,      Д. Прислівник.

     10. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

      А. проводжати – проводять,     Б. молоти – мелять,  В. хотіти – хотять,

      Г. гоїти – гоють,   Д. кричати – кричать.

     11. Неправильно побудовано словосполучення:

      А. Десять (хвилин) на десяту,      Б. Чверть по одинадцятій, 

      В. Третя година десять хвилин,   Г. За п’ять  хвилин шоста, Д. Без п’ятнадцяти десять .

12. Зясуйте , якою частиною мови є виділені в реченні слова ( цифра позначає наступне слово)

 Дика груша (1) облита білим молоком, і в тому пахучому молоці (2), що (3) стиха піниться, бджоли  (4) неначе киплять.

А. Займенник, Б. Дієприкметник,  В. Прислівник, Г. Сполучник, Д. Частка.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

13.04.2020р.   Урок №43   для гр. №1

 

 

Українська мова (рівень стандарту): підручник для 11 кл. О. П. Глазова. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018.


Тема: СТИЛІСТИЧНА НОРМА Й СТИЛІСТИЧНА ПОМИЛКА
Мета: відновити в пам’яті учнів відомості про функціональні стилі, їх особливості; домогтися практичного засвоєння поняття «стилістична помилка»; розвивати стилістичну грамотність; збагачувати словниковий запас; виховувати мовну культуру.


 Уважно прчитайте  текст. У якому стилі він оформлений? Довести це. Визначити тему й основну думку почутого. Дібрати у якості заголовку одне речення з тексту.


З того, як говорить людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова, багат­шою на лексичний запас, розмаїтішою епітетами, мета­форами, влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв, приказок і приповідок. У природі не буває людей, що визначились би високим інтелектом і водночас при­мітивною, як у первісного дикуна, мовою.
Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це бо­ротьба за культуру взагалі.
Якої великої ваги надавав наш народ у своїх приказках і повір'ях мові, людському слову! У народі вірили колись, що словом можна скарби в землі знаходити, хвороби та всякі недуги лікувати, від лихої людини та звіра оборонитись. «Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом»,— запевняє на­родна мудрість. Та про тих, хто не стежить за своєю мовою, у народі кажуть: «Не тямить голова, що язик лепече».
Правильно й чисто говорити рідною мовою може кож­ний, аби тільки було бажання. Це не є перевагою вчених-лінгвістів, письменників або вчителів-мовників. Це — не тільки ознака, але й обов’язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно від того, працює людини розумово чи фізично.

                                                                                             (За Б.Антоненком-Давидовичем)

Чи тотожні поняття «правильне мовлення» й «красиве, комунікативно доцільне мовлення»? Яке поняття ширше?
Спостереження за мовним матеріалом

 Як видно з авторського рукопису, взяті в дужки слова М. М. Коцюбинський, виправляючи текст, замінив синонімами. Пояс­нити доцільність такої заміни.


1. По цій коротенькій прелюдії, виконаній з обох сто­рін однаковим тоном (одним голосом), знялася ціла буря голосів. 2. Каруца впірнула (вкотилася) у хвилю ясного світла й покотилась берегом Пруту. 3. Чи варто було стіль­ки вчитись, щоб запорошити душу пилом (порохом) одвіч­них паперів? 4. Андрій підійшов до хати. Крива, похилена халупка (хатинка), з чорною стріхою і білими стінами, сто­яла поміж закинутих, з забитими вікнами осель (хатинок).
5. Вечір за вечором просиджували вони з Гафійкою у при­браній (у чистій), немов на Великдень, хаті, в чистій одежі. 6. Тим часом рій згадок викликав у пам'яті давно забуті обличчя й події, колись пережиті почуття (емоції). 7. Во­на не могла з певністю сказати, чи то був сон, чи привид (галюцинація). 8. При повній (абсолютній) тиші в повітрі густий гай легко затримав зібране за день тепло. 9. Піднявся з кушетки (з канапи) на розбитих, старечих ногах і підійшов до вікна (3 творів М. Коцюбинського).

Уважно прочитайте речення та словосполучення. У якій групі передані абсолютно однакові смислові значення між реченнями (або словосполученнями), а в якій значення трохи розрізняються?1.Цим літом я відпочивав на Кримському узбережжі — У це літо я відпочивав на Кримському узбережжі; чужі нам погляди — чужі для нас погляди; питати матері — питати в матері, сяяти в небі — сяяти на небі; торкатися до столу — торкатися стола.

2.Вона згорблена від старості — Вона згорблена від того, що стара — Старість змушує її горбитись — Старість горбить її — Вона згорблена старістю — Вона згорблена через старість; Вода розірвала греблю — Водою розірвало греблю — Греблю розірвано водою; не прийшов внаслідок хвороби — не прийшов через хворобу.

Пояснення викладача

У стилістиці існує поняття синоніміки й варіативності. В основі синоніміки лежить спільність основного значення при наявності відтінків смислу (й/або емоційно-експресивної забарвленості) кожного з елементів синонімічного ряду. Поняття варіативності включає тотожність значення (й/або емоційно-експресивної забарвленості) за наявності формально-граматичних розходжень. Ці поняття стосуються усіх рівнів мови, від словотвору до синтаксису. Тобто ми можемо говорити як про варіанти морфем, так і про синоніміку в синтаксисі. У повсякденному мовленню кожен має можливість робити вибір щодо засобів вираження думки, надавати перевагу стилістично найдоцільнішому з них. 


  Розподільне письмо

  Прочитати наведені конструкції й визначити, які з них знаходяться в синонімічних відношеннях, а які – у варіантних. Виписати в один стовпчик синонімічні конструкції, а в інший – варіантні.


Дивиться вовком – дивиться, як вовк; Встань! — Встать!; наказ про наступ — наказ наступати; не відкривав зошит – не відкривав зошита; Я не читав книгу — Я не читав книги; служити на флоті — служити у флоті; йти від міста — йти з міста; любити дитину — відчувати любов до дитини, підсумувати досягнуте — підвести підсумки досягнутому; дівчина з довгим волоссям — довговолоса дівчина; висловити щиру подяку — щиро подякувати; кароокий хлопчик — хлопчик з карими очима; Він покаявся мені в усьому — Він покаявся переді мною в усьому; Він допомагає мені — Він мій помічник; вибивати ковдру — вибивати пил з ковдри; Відстань між ними зменшилась удвічі – Відстань між ними скоротилась удвічі. 


Знайти стилістичні помилки й відредагувати наведені речення.


1. У прощавшогося хлопця був розгубившийся вигляд. 2. Опинившись у лісі, нам стало страшно. 3. Загубивши стежку, нас охопила розгубленість. 4. Переживаючий за свій клас учень має усі завдання виконувати відмінно. 5. На слідуючій неділі відбудеться засідання наукового гуртка, у ньому приймуть участь студенти нашої групи. Усі вони являються членами цього гуртка. 6. Я рахую, що ви вірно кажете. 7. Приведу кілька прикладів. 8. Відношення у колективі були дружні. 9. Всі ми маємо відношення до сучасних подій. 10. Не можу ще казати якісь попередні висновки.

 * Перекласти речення, дотримуючись норм сучасної української літературної мови.

1. Что касается моего обучения, то у мамы со мной не было никаких проблем. 2. Редакция получила много писем по этой теме. 3. Я живу на улице Богдана Хмельницкого. 4. Все, кого касается данная тема, должны выразить свое отношение к ней. 5. Данные по исследованию были подтверждены. 6. Статья напечатана в научном журнале. 7. Эта проблема нашла отображение в работах известных исследователей. 8. Мы действовали в соответствии с инструкцией. 9. Следующий за мной мальчик не отставал.

 Записати правильні конструкції замість наведених каль­кованих.
Напечатати звіт, ваше кінцеве рішення, даже дивно, а ми зі своєї сторони, перейти на іншу сторону, я до вас по справі, приносити збитки, пропуск на завод, вірна відповідь, відділ по міжнародним зв'язкам, напоминати про зустріч, неділю тому назад, я не сторонник сило­вих методів, у сім годин вечора, бувший мій колега, більша половина опитів, підписка на газети, при вашій допомозі, мій батько робочий, це було осінню чи літом, перевод грошей затримався, виключіть світло, пошліть заказним листом, залишайте залог, мала житлоплоща, ти дуже заблуждаєшся, нова посуда на кухні, говоріть на українській мові, перевести на українську мову, скільки це вартує.

Завдання:

1.вивчити матеріал підручника (стор.55 – 58)

2. виконати вправу 89 та 91.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень